News & Announcements

1. M.Sc. Zoology / Chemistry / Physics Merit List 2021-22 Click here ...................................................... 2. M.Com - I Merit List 2021-22 Click here ...................................................... 3. ११वी भारतीय छात्र संसद उपक्रमाबाबत.. ...................................................... 4. २४ सप्टेंबर रासेयो दिन निमित्त विविध विशेष /नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन करणेबाबत. ...................................................... 5. NSS ADMISSION NOTICE 2021-22 ...................................................... 6. गंदगी मुक्त भारत अभियान राबविण्याबाबत... ...................................................... 7. दक्षता जागृती सप्ताह साजरा करण्याबाबत.. ...................................................... 8. १ डिसेंबर २०२० जागतिक एड्स दिनानिमित्त जनजागृती उपक्रम राबविण्याबाबत. ...................................................... 9. दि. १७ जानेवारी २०२१ रोजी, पोलिओ लसीकरण मोहीमेअंतर्गत मदत करण्याबाबत. ...................................................... 10. कोरोना (कोविड-१९) लसीकरण मोहिम. ...................................................... 11. नशामुक्त भारत अभियान महाविद्यालय स्तरावर राबविणेबाबत. ...................................................... 12. दि. १६ ते ३१ मार्च, २०२१ दरम्यान पोषण पंधरवडा उपक्रम राबविण्याबात.. ...................................................... 13. आंतरराष्ट्रीय योग दिवस २०२१ साजराकरण्याबाबत. ...................................................... 14. जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करणेबाबत.. ...................................................... 15. कोविड-१९ लसीकरण साहाय्य मोहिमेअंतर्गत रासेयो स्वयंसेवक मदतनीस म्हणून सहभागी करणेबाबत. ...................................................... 16. राष्ट्रीय सेवा योजना वार्षिक पुरस्कार २०१९-२०. ...................................................... 17. दि. १ ते १५ ऑगस्ट २०२१ दरम्यान स्वच्छता पंधरवडा उपक्रम आयोजित करण्याबाबत. ...................................................... 18. आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करणे बाबत. ...................................................... 19. दि. ०१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ दरम्यान पोषण महिना साजरा करण्याबाबत. ...................................................... 20. ऑनलाइन राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धेबाबत. ...................................................... 21. राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन व राष्ट्रीय पप्रजासत्ताक पूर्व संचलन शिबिराच्या निवडचाचणीसाठी स्वयंसेवक पाठविण्याबाबत. ...................................................... 22. 11TH ARTS, COMMERCE & SCIENCE ADMISSION PROCEDURE AND DOCUMENTS 2021-2022 Click here ...................................................... 23. पुणे विद्यापीठ एप्रिल/मे २०२१ परीक्षा Time Table & Hall Ticket साठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा Click here ...................................................... 24. FY 2013 Pattern Exam form Filling 2021 Notice ...................................................... 25. 12th Admission procedure & required Documents 2021-2022 Click here ...................................................... 26. ११ वी कला,वाणिज्य व विज्ञान शाखेचा निकाल पाहण्यासाठी Examination / Result यावर क्लिक कारावे Click here ...................................................... 27. विद्यार्थ्यांना परीक्षेसंदर्भात, परीक्षाफॉर्म, हॉल तिकीट, पॅटर्न बदल व इतर. काही अडचण असल्यास पुढील स्टाफ कडे चौकशी करावी Click here ...................................................... 28. Download 2013 & 2019 Pattern Time Table for Online Examination Oct 2020 Click here ......................................................