News & Announcements

1. गुणवत्ता यादीत नावे आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासंदर्भात महत्वाच्या सूचना 2022 -2023 ...................................................... 2. FYBBA-CA MERIT LIST 1 FOR YEAR 22-23 ...................................................... 3. FYBBA MERIT LIST 1 FOR YEAR 22-23 ...................................................... 4. FYBCOM MERIT LIST 1 (DIV A) FOR YEAR 2022-23 ...................................................... 5. FYBCOM MERIT LIST 1 (DIV B) FOR YEAR 2022-23 ...................................................... 6. FYBCOM MERIT LIST 1 DIV C FOR YEAR 2022-23 ...................................................... 7. F. Y. B. Sc. (Comp. Sci.) Merit List 2022-23 ...................................................... 8. FYBA Merit List 2022-23 ...................................................... 9. FYBA Merit List 2022-23 ...................................................... 10. FYBBA-CA MERIT LIST 22-23 ...................................................... 11. FYBBA MERIT LIST 22-23 ...................................................... 12. Comp.Sci. Merit List 2022-23 ...................................................... 13. FYBCOM Admission Notice 2022-23 ...................................................... 14. FYBCOM Division C Merit List for academic year 2022-2023 ...................................................... 15. FYBCOM Division B Merit List for academic year 2022-2023 ...................................................... 16. FYBCOM Division A Merit List for academic year 2022-2023 ...................................................... 17. ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023) ...................................................... 18. BSc_2019_Pattern_Exam_Forms_Online 2022 ...................................................... 19. 12th Admission procedure & required Documents 2021-2022 Click here ...................................................... 20. वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here ...................................................... 21. विद्यार्थ्यांना परीक्षेसंदर्भात, परीक्षाफॉर्म, हॉल तिकीट, पॅटर्न बदल व इतर. काही अडचण असल्यास पुढील स्टाफ कडे चौकशी करावी Click here ......................................................