Admission

Admission Notices

1 M.Sc. Organic Chemistry Admission 2021-2022 Dated : 29/08/2021
M.Sc. Organic Chemistry Admission 2021-2022
2 FYBCOM Admission Notice 2022-23 Dated : 22/06/2022
FYBCOM Admission Notice 2022-23
3 Comp.Sci. Merit List 2022-23 Dated : 22/06/2022
Comp.Sci. Merit List 2022-23
4 FYBCOM Division A Merit List for academic year 2022-2023 Dated : 22/06/2022
FYBCOM Division A Merit List for academic year 2022-2023
5 वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here Dated : 03/02/2022
वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here
6 M.Com-I Merit Notice 2022 Dated : 10/10/2022
M.Com-I Merit Notice 2022
7 गुणवत्ता यादीत नावे आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासंदर्भात महत्वाच्या सूचना 2022 -2023 Dated : 23/06/2022
गुणवत्ता यादीत नावे आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासंदर्भात महत्वाच्या सूचना 2022 -2023
8 FYBA Merit List 2022-23 Dated : 22/06/2022
FYBA Merit List 2022-23
9 FYBCOM 3rd Merit List for academic year 2021-2022 Click here Dated : 05/09/2021
Merit List Notice 2021-2022 for FYBBA & FYBCOM
10 FYBBA MERIT LIST 22-23 Dated : 22/06/2022
FYBBA MERIT LIST 22-23
11 FYBCOM Division C Merit List for academic year 2022-2023 Dated : 22/06/2022
FYBCOM Division C Merit List for academic year 2022-2023
12 शैक्षणिक वर्ष 2023 - 2024 ऑनलाईन मेरीट फॉर्म सूचना Dated : 28/05/2023
शैक्षणिक वर्ष 2023 - 2024 ऑनलाईन मेरीट फॉर्म सूचना
13 प्रथम वर्ष प्रवेश सूचना 2024-2025 Dated : 22/05/2024
प्रथम वर्ष प्रवेश सूचना 2024-2025
14 11TH ARTS, COMMERCE & SCIENCE ADMISSION PROCEDURE AND DOCUMENTS 2021-2022 Click here Dated : 28/08/2021
11TH ADMISSION PROCEDURE AND DOCUMENTS 2021-2022
15 M.Sc. Zoology / Chemistry / Physics Merit List 2021-22 Click here Dated : 29/08/2021
M.Sc. Organic Chemistry Admission 2021-2022
16 M.Com - I Merit List 2021-22 Click here Dated : 30/09/2021
M.Com Online Merit Form Started from 3-9-21 to 12-09-2021
17 प्रथम वर्ष शाखानिहाय प्रवेश क्षमता 2024-2025 Dated : 22/05/2024
प्रथम वर्ष शाखानिहाय प्रवेश क्षमता 2024-2025
18 FYBBA-CA MERIT LIST 22-23 Dated : 22/06/2022
FYBBA-CA MERIT LIST 22-23
19 M.Sc. Physics Admission 2021-2022 Dated : 29/08/2021
M.Sc. Physics Admission 2021-2022
20 Online Merit form started for M.Sc. 1 Chemistry, Physics and Zoology Dated : 29/09/2022
Online Merit form started for M.Sc. 1 Chemistry, Physics and Zoology
21 First Year Science (PG) Admission process for Academic Year 2023-2024 Dated : 25/07/2023
First Year Science (PG) Admission process for Academic Year 2023-2024
22 M.Sc. Zoology Admission 2021-2022 Dated : 29/08/2021
M.Sc. Zoology Admission 2021-2022
23 FYBCOM Division B Merit List for academic year 2022-2023 Dated : 22/06/2022
FYBCOM Division B Merit List for academic year 2022-2023
24 ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023) Dated : 09/06/2022
ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023)