Notices and Circulars

1 विद्यार्थी पात्रता क्रमांक ( Eleigibility No) 2023-2024 Click here Dated : 01/10/2023
Examination : विद्यार्थी पात्रता क्रमांक ( Eleigibility No) 2023-2024
2 पुणे विद्यापीठऑक्टोबर 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा Click here Dated : 20/09/2023
Examination : णे विद्यापीठऑक्टोबर 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा
3 ऑक्टोबर 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी सूचना Dated : 20/09/2023
Examination : ऑक्टोबर 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी सूचना
4 महत्वाची सूचना महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांनी SC ,ST ,NT व OBC प्रवर्गातून प्रवेश घेतला आहे त्यांनी त्वरित शिष्यवृती अर्ज सादर करावा अन्यथा पूर्ण प्रवेश शुल्क भरावे लागेल याची नोंद घ्यावी-प्राचार्य , के.व्ही एन नाईक कॉलेज ,नाशिक Dated : 01/03/2023
Student Section : महत्वाची सूचना महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांनी SC ,ST ,NT व OBC प्रवर्गातून प्रवेश घेतला आहे त्यांनी त्वरित शिष्यवृती अर्ज सादर करावा अन्यथा पूर्ण प्रवेश शुल्क भरावे लागेल याची नोंद घ्यावी-प्राचार्य , के.व्ही एन नाईक कॉलेज ,नाशिक