Notices and Circulars

1 गुणवत्ता यादीत नावे आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासंदर्भात महत्वाच्या सूचना 2022 -2023 Dated : 23/06/2022
Admission : गुणवत्ता यादीत नावे आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासंदर्भात महत्वाच्या सूचना 2022 -2023
2 FYBCOM Division B Merit List for academic year 2022-2023 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM Division B Merit List for academic year 2022-2023
3 FYBBA MERIT LIST 1 FOR YEAR 22-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBBA MERIT LIST 1 FOR YEAR 22-23
4 FYBBA-CA MERIT LIST 22-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBBA-CA MERIT LIST 22-23
5 FYBCOM MERIT LIST 1 (DIV B) FOR YEAR 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM MERIT LIST 1 (DIV B) FOR YEAR 2022-23
6 FYBCOM Division C Merit List for academic year 2022-2023 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM Division C Merit List for academic year 2022-2023
7 FYBBA MERIT LIST 22-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBBA MERIT LIST 22-23
8 Comp.Sci. Merit List 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : Comp.Sci. Merit List 2022-23
9 FYBCOM Division A Merit List for academic year 2022-2023 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM Division A Merit List for academic year 2022-2023
10 FYBA Merit List 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBA Merit List 2022-23
11 F. Y. B. Sc. (Comp. Sci.) Merit List 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : F. Y. B. Sc. (Comp. Sci.) Merit List 2022-23
12 FYBA Merit List 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBA Merit List 2022-23
13 FYBCOM MERIT LIST 1 (DIV A) FOR YEAR 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM MERIT LIST 1 (DIV A) FOR YEAR 2022-23
14 FYBBA-CA MERIT LIST 1 FOR YEAR 22-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBBA-CA MERIT LIST 1 FOR YEAR 22-23
15 FYBCOM Admission Notice 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM Admission Notice 2022-23
16 FYBCOM MERIT LIST 1 DIV C FOR YEAR 2022-23 Dated : 22/06/2022
Admission : FYBCOM MERIT LIST 1 DIV C FOR YEAR 2022-23
17 ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023) Dated : 09/06/2022
Admission : ऑनलाईन मेरीट व परीक्षा फॉर्म सूचना ( 2022 - 2023)
18 BSc_2019_Pattern_Exam_Forms_Online 2022 Dated : 07/06/2022
Student Section : BSc_2019_Pattern_Exam_Forms_Online 2022
19 वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here Dated : 03/02/2022
Admission : वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here
20 12th Admission procedure & required Documents 2021-2022 Click here Dated : 25/06/2021
Student Section : 12th Admission procedure & required Documents 2021-2022
21 विद्यार्थ्यांना परीक्षेसंदर्भात, परीक्षाफॉर्म, हॉल तिकीट, पॅटर्न बदल व इतर. काही अडचण असल्यास पुढील स्टाफ कडे चौकशी करावी Click here Dated : 21/04/2021
Examination : विद्यार्थ्यांना परीक्षेसंदर्भात, परीक्षाफॉर्म, हॉल तिकीट, पॅटर्न बदल व इतर. काही अडचण असल्यास पुढील स्टाफ कडे चौकशी करावी