Notices and Circulars

1 FYBSc. Comp. Sci Merit list 2023-2024 Dated : 07/06/2023
Admission : FYBSc. Comp. Sci Merit list 2023-2024
2 FYBBA Merit list 2023-2024 Dated : 07/06/2023
Admission : FYBBA Merit list 2023-2024
3 FYBCOM Merit list 2023-2024 Dated : 07/06/2023
Admission : FYBCOM Merit list 2023-2024
4 FYBBA-CA Merit list 2023-2024 Dated : 07/06/2023
Admission : FYBBA-CA Merit list 2023-2024
5 महत्वाची सूचना महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांनी SC ,ST ,NT व OBC प्रवर्गातून प्रवेश घेतला आहे त्यांनी त्वरित शिष्यवृती अर्ज सादर करावा अन्यथा पूर्ण प्रवेश शुल्क भरावे लागेल याची नोंद घ्यावी-प्राचार्य , के.व्ही एन नाईक कॉलेज ,नाशिक Dated : 01/03/2023
Student Section : महत्वाची सूचना महाविद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांनी SC ,ST ,NT व OBC प्रवर्गातून प्रवेश घेतला आहे त्यांनी त्वरित शिष्यवृती अर्ज सादर करावा अन्यथा पूर्ण प्रवेश शुल्क भरावे लागेल याची नोंद घ्यावी-प्राचार्य , के.व्ही एन नाईक कॉलेज ,नाशिक
6 पुणे विद्यापीठ मार्च/एप्रिल 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा Click here Dated : 05/01/2023
Examination : पुणे विद्यापीठ ऑक्टोबर 2022 परीक्षा Hall Ticket download साठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा
7 वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here Dated : 03/02/2022
Admission : वसंत नियतकालिक 2020-21 Click here