Notices and Circulars

1 M.Com - 1 Merit list 2024-2025 Dated : 22/06/2024
Admission : M.Com - 1 Merit list 2024-2025
2 M.Sc. Chemistry - 1 Merit list 2024-2025 Dated : 21/06/2024
Admission : M.Sc. Chemistry - 1 Merit list 2024-2025
3 M.Sc. Physics - 1 Merit list 2024-2025 Dated : 21/06/2024
Admission : M.Sc. Physics - 1 Merit list 2024-2025
4 प्रथम वर्ष शाखानिहाय प्रवेश क्षमता 2024-2025 Dated : 22/05/2024
Admission : प्रथम वर्ष शाखानिहाय प्रवेश क्षमता 2024-2025
5 प्रथम वर्ष प्रवेश सूचना 2024-2025 Dated : 22/05/2024
Admission : प्रथम वर्ष प्रवेश सूचना 2024-2025
6 पुणे विद्यापीठ एप्रिल / मे 2024 परीक्षा Time Table साठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा Click here Dated : 02/05/2024
Examination : पुणे विद्यापीठ एप्रिल / मे 2024 परीक्षा Time Table साठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा
7 BBA BCA Online CET Registration for the academic year 2024 -25 Click here Click here Dated : 30/03/2024
Student Section : BBA BCA Online CET Registration for the academic year 2024 -25
8 विद्यार्थी पात्रता क्रमांक ( Eleigibility No) 2023-2024 Click here Dated : 01/10/2023
Examination : विद्यार्थी पात्रता क्रमांक ( Eleigibility No) 2023-2024
9 पुणे विद्यापीठऑक्टोबर 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा Click here Dated : 20/09/2023
Examination : णे विद्यापीठऑक्टोबर 2023 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी येथे क्लिक करा